Όπως επισημαίνει στο έγγραφό του προς τον Ηρακλειώτη Βουλευτή, ο Υφυπουργός: «οι οικονομικές δυνατότητες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού είναι περιορισμένες μετά τη μείωση κατά 35% του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους έναντι του προϋπολογισμού του 2012. Στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 2013 έχει εγγραφεί πίστωση ύψους 15.478.000€ για τις αναγνωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες, τις Ομοσπονδίες των ΑΜΕΑ και τα αθλητικά σωματεία και η κατανομή του εν λόγω ποσού βρίσκεται σε εξέλιξη».
Τέλος, ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Ιωάννης Ιωαννίδης αναφέρει ότι: «το Υπουργείο έχει ήδη καθοδηγήσει τις Ομοσπονδίες προς αναζήτηση πόρων και από την ιδιωτική πρωτοβουλία» και επισημαίνει ότι «μέσα από την ιεράρχηση των αναγκών, σε αυτό το στενό δημοσιονομικό πλαίσιο, το Υπουργείο θα προβεί σε συζήτηση με το Υπουργείο Οικονομικών για την αύξηση του προϋπολογισμού για τις δράσεις του αθλητισμού». 
 Σε ελεύθερη μετάφραση η πολιτεία λέει ότι δεν θέλει να την "ενοχλούν" με θέματα αθλητισμού!!  "Να φύγεται...  να πάτε αλλού..." !!!
    Πάντως εμείς εδώ θα κάτσουμε και θα παλέψουμε δεν θα τους κάνουμε τη χάρη...